Uzlaştırmacı Eğitimi > Eğitim Kuruluşları

EĞİTİM KURULUŞLARI

      05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 51 inci maddesi uyarınca 09 Ağustos 2017 tarihli duyuru ile eğitim kuruluşlarının uzlaştırmacı eğitimi izin başvuruları alınmıştır.
     Başvuruların değerlendirilmesi süreci devam etmekte olup eğitim izni verilen kuruluşlar eğitim kuruluşları listesine ayrıca eklenecektir.