Bürolar > Eğitim Bürosu

Eğitim Bürosu

1. Uzlaştırmacı eğitimi verecek kuruluşların  eğitim izni  taleplerini değerlendirilmek ve bunlara izin verilmesini Bakanlığın onayına sunmak,
2. Eğitim kuruluşlarının, uzlaştırmacı eğitim faaliyetleri ile ilgili  izin sürelerinin uzatılması, ya da iptali gibi işlemlerin yürütülmesi,
3. Eğitim faaliyeti uygun görülen eğitim kuruluşlarının listelerinin oluşturulması,
4. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesinin elektronik ortamda yayınlanması ve takibi,
5. Eğitim kuruluşlarının denetimine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
6. Eğitim kuruluşlarının yıllık faaliyet raporlarının takibi,
7. Uzlaştırmacı eğitimine ilişkin tanıtım ve yayın yapmak,
8. Görev alanı ile ilgili görüş bildirilmesi,
9. Görev alanı ile ilgili duyuruların yapılması,
10. Kanunda verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Adı Soyadı Ünvanı Telefon (Dahili) e-Posta