Bürolar > Denetim Bürosu

Denetim Bürosu

1. Uzlaştırmacıların ve eğitim kuruluşlarının denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,
2. Eğitim kuruluşları ve uzlaştırmacılar hakkında düzenlenen denetim raporlarının kaydı ve saklanması,
3. Uzlaştırmacılar hakkında yapılan şikâyetlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
4. Kanunda verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,