Bürolar > Alternatif Çözümler Bürosu

Alternatif Çözümler Bürosu

1. Uzlaştırma, önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile ilgili olarak uygulamayı takip etmek,
2. Uzlaştırma, önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif usuller konusunda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılması,
4.Uzlaştırma, önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile  ilgili yayınlar yapılması, bu konudaki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi,
5. Uzlaştırma, önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif usuller konusunda ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılar düzenlenmesi ve  bu nitelikteki çalışmaların  desteklenmesi,
6. Görevleri ile ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapılması, 
7. Uzlaştırmacı yazılı sınavlarının yapılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,
8. Uzlaştırmacı yazılı sınavında başarılı olanlara ait “Başarı Belgesi”nin düzenlenmesi,
9. Uzlaştırma, önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile ilgili istatistiklerin derlenmesi ve yayınlanması,
10. Uzlaştırma, önödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile  ilgili ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak Ceza  İşleri Genel Müdürlüğüne çözüm önerilerinde  bulunulması
11. Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesinin hazırlanması,
12. Uzlaştırma hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinin sağlanması,
13. Yıllık faaliyet raporu ve Yıllık Faaliyet Planının hazırlanması,
14. Uzlaştırmacı sınavı sınav kurulunun sekretarya hizmetinin yürütülmesi,
15. Görev alanı ile ilgili görüş bildirilmesi,
16. Görev alanı ile ilgili duyuruların yapılması,
17. Kanunda verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,