Uzlaştırmacıların Hükümlü ve Tutuklular ile Görüşmeleri

13/09/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle tutukluların ve hükümlülerin uzlaştırmacı ile görüşmeleri hususu, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 19. ve 20. maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.