Uzlaştırmacı Sınavına İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır.

Uzlaştırmacı sınavına başvuru ile ilgili aşağıda belirtilen hususlarda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

1) Yapılan başvurularda; istenen başvuru evraklarından birinin eksik olması halinde, Daire Başkanlığımız tarafından, sınav başvurusunun yapıldığı UYAP Uzlaştırmacı Portal üzerinden tüm evraklar iade edilmektedir. Bu durumda adayların diğer belgelerinde herhangi bir işlem yapmadan, sadece eksik veya hatalı olması nedeniyle iade edilen evraktaki hata veya eksiği giderip, ilgili evrakı taratıp tekrar göndermesi gerekmektedir.

2) Transkriptlerin okunaklı olması yeterli olup, onaylı olması gerekmemektedir. Adayların sisteme taradığı transkripti ve diğer tüm belgeleri, taradıktan sonra okunaklı olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

3) Adli sicil kayıtları Daire Başkanlığımızca sistemden alınabildiği için, adayların adli sicil kayıtlarını göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

4) Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak gönderilebilecek olup, e-Devlet’ten alınan karekodlu mezuniyet belgesinin onaylatılmasına gerek bulunmamaktadır.

5) Belli tarihe kadar olan diploma bilgilerinin bir kısmının Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bir sistemle bugün itibariyle “YÖKSİS”ten sorgulaması yapılabildiğinden, diploma aslı veya fotokopisi onaysız olarak taratılmak suretiyle gönderilebilecektir.
DUYURULUR