Uzlaştırmacı Sınav Başvurusu, Başvurusunda Eksik veya Hatalı Durumlar Tespit Edilmesi Nedeniyle Beklemeye Alınan Adaylara İlişkin Duyuru

.