Uzlaştırmacı siciline kayıtlı olup, uzlaştırmacı listelerinde yer almayan uzlaştırmacılara ilişkin duyuru.

Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak istemeyip, sadece uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusunda bulunan sicile kayıtlı uzlaştırmacılar, dosya almak istememeleri nedeniyle herhangi bir ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesine yerleştirilmemişlerdir. Dosya almak istemediklerinden dolayı da Uzlaştırmacı Portalı’nda durumlarını aktif hale getirememekte, iletişim ve adres bilgilerini güncelleme işlemlerini gerçekleştirememektedirler. 
Dosya almak istemeyip uzlaştırmacı siciline kaydedilen uzlaştırmacıların, dosya almaya ilişkin taleplerinin bulunması halinde, bahse konu talebi ve uzlaştırmacı olarak görev yapmak istedikleri ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını içerir yazılı dilekçeleri ile Daire Başkanlığımıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur