Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusunun reddi kararlarına yönelik itiraz sürecine ilişkin duyuru.

Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu reddedilen tüm adaylara red gerekçeleri ayrı ayrı tebliğe çıkarılmış olup, red yazısında; sicile kayıt başvurusunun reddi kararına ilişkin itirazın Daire Başkanlığımıza yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen bazı adayların itiraz dilekçelerini Daire Başkanlığımız yerine, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderdikleri anlaşılmıştır. Bu durum; itirazların değerlendirilme sürecinin uzamasına ve zaman kaybına sebebiyet vermektedir 

Bu itibarla; 
Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu reddedilen adayların itirazlarını, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına göndermemeleri, doğrudan varsa bilgi ve belgeleriyle birlikte Daire Başkanlığımıza iletmeleri gerekmektedir. 

Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu reddedilen adaylara ilişkin itirazlar değerlendirilme aşamasında olup, itirazları kabul edilen adayların uzlaştırmacı siciline kayıt işlemleri yapılmakta ve bu kişilerin itiraz sonuçları ile sicil numaraları SMS yoluyla kendilerine bildirilmektedir. Bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İtirazı reddedilen adaylara ise red sonucu ayrıca tebliğ edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.