Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu reddedilenlere ve beklemeye alınananlara ilişkin duyuru

Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu reddedilen adayların red gerekçeleri ilgililere ayrıca tebliğ edilecektir. İtirazlar, Daire Başkanlığımızın yazısının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Daire Başkanlığımıza yazılı olarak yapılabilecektir. İtiraz sonuçları da ayrıca ilgililere bildirilecektir. 

 Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu beklemeye alınanlar; 1 aylık süre içerisinde eksik bilgilerini tamamlamak ve fotoğraflarını 12 Nisan 2018 tarihinde Daire Başkanlığımızın resmî internet sitesinde yayınlanan ilan metninde belirtilen hususlara uygun olarak sisteme tekrar yüklemek suretiyle, Portal’da yer alan sicile kayıt başvurularındaki eksiklerini tamamlayabileceklerdir. 


 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.