Uzlaştırmacı Belgesi ve Kimlik Kartının Teslimine İlişkin Duyuru.

Uzlaştırmacı siciline kaydedilen uzlaştırmacılara ait “Uzlaştırmacı Belgesi” ve “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı” görev aldıkları ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmiştir. Uzlaştırmacıların belge ve kimlik kartlarını buradan imza karşılığı teslim almalarıgerekmektedir. Sicil başvuru sırasında “Dosya Almak İstemiyorum” seçeneğini işaretleyip görev yapmak istediği Cumhuriyet başsavcılığını seçmemiş olan uzlaştırmacılar ise beyan adreslerine bağlı ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıklarından teslim alabileceklerdir.

İtiraz üzerine sicile kaydedilen ya da evrak eksikliğini tamamlayan uzlaştırmacıların “Uzlaştırmacı Belgesi” ve “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı” daha sonra ilgili ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilecektir. 

Uzlaştırmacı kimlik kartı basım maliyeti için belirtilen ücreti yatırmamış olan uzlaştırmacıların kimlik kartları düzenlenmemiş olup sadece “Uzlaştırmacı Belgesi” ni teslim alabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.