Duyurular
Uzlaştırma Sempozyumu ve Değerlendirme Toplantısı 08-09 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirilmiştir.

 Uzlaştırma kurumunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, kurumun özellikli konular ve karşılaştırmalı hukuk bakımından incelenmesi ile görüş alışverişinde bulunulması amaçlarıyla Ankara’da Uzlaştırma Sempozyumu ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
   Programa Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet savcıları, akademisyenler ile uzlaştırmacılar katılmıştır.
  Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen’in açılış konuşmalarını yapmış olduğu Sempozyum’da uzlaştırma kurumu çeşitli konular bakımından ele alınmıştır.   
   Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız başkanlığındaki birinci oturumda;
   Prof. Dr. Muharrem Özen “Türk Hukukunda Uzlaştırmanın Gelişimi”,
   Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner “Mukayeseli Hukukta Uzlaştırma-Fransa Örneği,
   Doç. Dr. Neslihan Göktürk “Türk Ceza Kanunu 85/2 ve 89/4 Bağlamında Uzlaştırma”,
   Dr. Öğr. Üyesi Serdar Talas “Uzlaştırmada Etik İlkeler”,
 
   Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek başkanlığındaki ikinci oturumda;
   Prof. Dr. Çetin Arslan “Uzlaştırmacı Disiplin Hukuku”,
   Doç. Dr. Koray Doğan “Uzlaşma teklifi ve Bilgilendirme”,
   Doç. Dr. Selman Dursun “Uzlaştırma Sürecinde Tebligat”,
   Prof. Dr. Ünsal Sığrı “Uzlaştırma Sürecinde Müzakere”,
 
   Prof. Dr. Muharrem Özen başkanlığındaki üçüncü oturumda;
   Prof. Dr. Feridun Yenisey “Uzlaştırmacıların Hukuki Statüsü, Görev ve Yetkileri,
   Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu “Uzlaştırmanın soruşturma ve Kovuşturma Evresindeki Ortak Sonuçları”,
   Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek” Taksirle Yaralama Suçlarında Tazminat Hususu”,
   Doç. Dr. Seydi Kaymaz “Yargıtay Kararları Işığında Uzlaştırma”,
 
   Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu başkanlığındaki dördüncü oturumda;
   Prof. Dr. Olgun Değirmenci “Uzlaştırma Sürecinde Gizlilik Yükümlülüğü”,
   Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız “Uzlaştırmada Edim”,
   Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik “Cumhuriyet Savcısı Gözüyle Uzlaştırma”,
   Prof. Dr. Başak Solmaz “Uzlaştırma Sürecinde İletişim”,
 
   Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni Başkanlığındaki beşinci oturumda;
   Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan “Mukayeseli Hukukta Uzlaştırma-Almanya Örneği”,
   Av. Okşan Gülşen Uz “Taraf Vekili Gözüyle Uzlaştırma”,
   Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan “Uzlaştırma Kurumunun Gelişimi ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Rolü”,

   Konularında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

  Ardından uzlaştırma değerlendirme toplantısı ile uzlaştırma kurumunun uygulamasına ilişkin soru, görüş ve öneriler dinlenerek, mevcut uygulamanın analizi ile değerlendirmesi yapılmış, görüş alışverişinde bulunulmuştur.