Uzlaştırma Kılavuzunun dijital hali yayımlanmıştır. Detaylar için tıklayınız.

2021 yılında basımı gerçekleştirilen Uzlaştırma Kılavuzunun dijital hali yayımlanmıştır. Uygulamada müşterek standart ve ilkelerin belirlenmesi, uzlaştırma kurumunun etkin ve verimli bir şekilde işlemesi, uygulayıcılara yol göstermesi ve kaynak teşkil etmesi amacıyla hazırlanan Kılavuz, uzlaştırmaya ilişkin hükümlerde takip edilmesi önerilen adımları içermektedir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.