Duyurular
“Uzlaştırma İş ve İşlemleri” konulu seminer 04 Mayıs 2017 tarihinde Bodrum’da gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Uzlaştırma İş ve İşlemleri” konulu seminer 04 Mayıs 2017 tarihinde Bodrum’da, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı sayın Şenol Taş, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı sayın Orhan Cüni ile Bodrum ilçesi ve bu ilçeye yakın bölgelerde görev yapan uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının iştirakleriyle gerçekleştirilmiştir.

Seminer Bodrum Başsavcısı sayın Barış Duman’ın açılış konuşması ile başlamış olup, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı sayın Şenol Taş'ın konuşmaları ile devam etmiştir.

Eğitim seminerinde;
Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni; “Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Uzlaştırma Kapsamında Görevleri”,
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek; “Ceza Muhakemesi Hukukunda Onarıcı Adalet”,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen; “Mevzuat Değişikliği Sonrası Uzlaştırma Uygulamaları”,
Tetkik hâkimi Merve Özcan; “Uzlaştırmaya İlişkin Verilerin Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Uzlaştırma Verilerinin Değerlendirilmesi”,
Konularında sunum icra etmişlerdir.

Seminerde, 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 ve 35 inci maddeleriyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ve 254 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler sonrası; uzlaşma kapsamında kalan suçların soruşturulması ve uzlaştırma hükümlerinin tatbiki usûlü, uzlaştırma bürolarının görevleri ile işleyişi konuları ele alınmıştır. Uzlaştırmanın mahiyetinin önemine vurgu yapılarak, kurumun geliştirilmesi ve kurumdan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılabilecekler değerlendirilmiştir. Seminerde ayrıca Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının uzlaştırma ile ilgili görevleri hakkında bilgi verilmiş, programın sonunda ise; uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili katılımcılarla birlikte değerlendirme yapılmıştır.