Uzlaştırma Bürolarında Görev Yapan Yargı Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” iki grup hâlinde, 30 Nisan-2 Mayıs 2018 ve 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya Hâkimevinde gerçekleştirilmiştir.

Uzlaştırma Bürolarında Görev Yapan Yargı Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı

Daire Başkanlığımız ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliği ile organize edilen “Uzlaştırma Bürolarında Görev Yapan Yargı Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” iki grup hâlinde, 30 Nisan-2 Mayıs 2018 ve 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya Hâkimevinde gerçekleştirilmiştir. 

Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni ve Tetkik Hâkimi Merve Özcan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen programda, uzlaştırma bürolarında görev yapan 600’e yakın personel ile bir araya gelinerek, personelin görev ve sorumlulukları ile iletişim konularını içerir bilgiler aktarılmış, uygulamada yaşanan hususlar analiz edilmiştir. 

Açılışını Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Şenol TAŞ’ın yaptığı programda; 

Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın Orhan CÜNİ ve Tetkik Hâkimi Merve ÖZCAN; “Uzlaştırma kurumu hakkında genel bilgiler” ile “Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Uzlaştırma Bürolarından Beklentileri”, 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz APAYDIN; “Uzlaştırma Bürosu Personelinin Görev ve Sorumlulukları”, 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tayfun; “İletişim”, 

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığında Görevli Memur Asuman Tunçel “İstatistiki Verilere Esas Bilgilerin Girilmesi”, 

Alternatif Çözümler Daire Başkanlığında Görevli Memur Emre Barandır “UYAP Ekranlarının Kullanılması”, 

Konularında sunum icra etmişlerdir.