Türkiye’de "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, İhtiyaç Analizinin Gerçekleştirilmesi konulu çalıştay gerçekleştirildi.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, 9-10 Şubat 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak İhtiyaç Analizinin Gerçekleştirilmesi konulu çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Ali Öztürkmen ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Cristian Urse’nin açılış konuşmalarıyla başladı ve onarıcı adalet yaklaşımının kurumsallaşmasında projenin ve uygulanan faaliyetlerin önemi vurgulandı.

Çalıştaya; Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni,  Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Tetkik hakimi Rukiye İpek Yılmaz, Tetkik hakimi Seda Kalyoncu ile  hakimler, Cumhuriyet savcıları, uzlaştırmacılar, avukatlar, uzlaştırma bürosu personeli, akademisyenler ve ilgili STK temsilcilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası danışmanlar, Avrupa Konseyi proje ekipleri olmak üzere farklı paydaşlardan toplam 60 kişi katıldı.

Çalıştay sırasında danışmanlar; ihtiyaç analizi, Avrupa’daki en iyi uygulamalar ve onarıcı adalet üzerine uluslararası modelleri içeren karşılaştırmalı analiz raporlarına ilişkin nihai taslakların yanı sıra, Eylül 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen masa başı araştırma, saha ziyaretleri ve yuvarlak masa toplantıları sonucunda geliştirdikleri Türkiye’de uygulanma ihtimali olan yeni modelleri sundular. Sonraki oturumlarda, mesleklerine göre gruplara ayrılan paydaşlar, sunumlar sırasında tartışılan konular hakkında geri bildirimde bulundular.

İhtiyaç analizinin gerçekleştirilmesine ilişkin bu son faaliyetin genel amacı, Türkiye’deki mevcut uzlaştırma mekanizmasının geliştirilmesine yönelik tavsiyeleri pekiştirmek ve projenin önümüzdeki uygulama döneminde pilot uygulamaya yönelik yeni uzlaştırma modellerine ilişkin önerileri ana hatlarıyla belirlemektir.