“Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, uzlaştırma kurumuna ilişkin kılavuz ve rehber kitapların geliştirilmesine yönelik Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi'nin “Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Ortak Projesi kapsamında, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, uzlaştırmacılar ve uzlaştırma bürosu personeli için yeni kılavuz ve rehber kitapların geliştirilmesine yönelik Hazırlık Toplantısı, Genel Müdürlüğümüz, Avrupa Konseyi proje ekibi ve ulusal ve uluslararası uzmanların katılımı ile 7 Aralık 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda, faaliyetlerin kapsamı ve zaman çerçevesi ele alındı. Toplantı, yararlanıcı kurum ve uzmanların bir araya gelerek gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin beklentilerini paylaşmalarına olanak sağlamıştır.