Türkiye’de Uzlaştırmadan Yararlanan Kişiler için Farkındalığı Artırma Materyallerinin Hazırlıkları Başladı.

Avrupa Konseyi, Türkiye’de uzlaştırmadan yararlanan kişiler için farkındalığı artırma materyallerinin geliştirilmesini desteklemektedir.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında; uzlaştırmadan yararlanan kişilere yönelik uygulama el kitabı, genel bilgilendirme broşürleri, posterler ve uzlaştırma tanıtım videosu/ duyurusu hazırlanmasına yönelik ilk toplantı, Genel Müdürlüğümüz, Avrupa Konseyi proje ekibi ile ulusal ve yabancı uzmanların katılımıyla 12 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantı, projenin uzlaştırma bileşeni kapsamında materyallerin hazırlanmasına destek olacak uzmanların tanıtılması ve faaliyetlerin kapsamı, çalışma takvimi ve iş bölümünün tartışılması amacıyla düzenlendi. Toplantıda, yararlanıcı kurum ve uzmanlar bir araya gelerek beklentilerini paylaşma olanağı buldu.

Hazırlanmakta olan materyaller; tüm vatandaşlar, müşteki, şüpheli, avukatlar ve adli kolluk personeli için uzlaştırma alanında farkındalık yaratmayı ve aynı zamanda Türkiye'de cezai konularda uzlaştırmanın uygulanma yolları hakkında organizasyonel ve kurumsal bilgi vermeyi amaçlamaktadır.