"Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında Uzlaştırma Mekanizmasının İzlenmesinin Sağlanmasına Yönelik İlk Toplantı Gerçekleştirildi

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında uzlaştırma mekanizmasının izlenmesini sağlamaya yönelik ilk toplantı, Genel Müdürlüğümüz, Avrupa Konseyi proje ekibi ile yerel ve uluslararası uzmanların katılımıyla 16 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Projenin Uzlaştırma bileşeni kapsamında gerçekleştirilecek olan uzlaştırma mekanizmasının izlenmesinin sağlanması faaliyetlerine katkıda bulunacak uzmanların tanıtıldığı toplantıda, faaliyetlerin kapsamı, çalışma takvimi ve iş bölümü hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yararlanıcı kurum ve uzmanlar bir araya gelerek uzlaştırma mekanizmasının uygulanmasının kapsamlı bir incelemesini, mevcut düzenlemelerin pratikte uygulanmasını ve gerektiği takdirde uzlaştırma mekanizmasının geliştirilmesine yönelik eylemleri belirlemeleri için yürütülecek çalışmalara ilişkin beklentilerini paylaşma olanağı buldu.

Türkiye’de uzlaştırma mekanizmasının izlenmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler; araştırma, yerinde izleme ziyaretleri ve anket çalışmalarından oluşacaktır. Bu kapsamda, uzlaştırma mekanizmasının izlenmesi için bir metodoloji/araç geliştirmesiyle başlanacak ve devamında yerel ve uluslararası uzmanların da katılımıyla İstanbul, Ankara ve Adana’da yerinde izleme ziyaretleri gerçekleştirilecek ve bağımsız (harici) bir araştırma şirketi tarafından veri toplama ve analiz sürecini tamamlayacak bir anket çalışması yürütülecektir.