Türkiye’de AUÇ Yollarının Geliştirilmesi” Projesi, Uzlaştırmacıların ve uzlaştırma bürosu personelinin kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi, Uzlaştırmacıların ve uzlaştırma bürosu personelinin kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin toplantı,  2 ve 3 Şubat 2022 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Müdürlüğümüzden Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, tetkik hakimi Seda Kalyoncu, projede görevli uluslararası ve ulusal danışmanlar ile Avrupa Konseyi proje ekibi katıldı.
Toplantıda katılımcılar, hedef grupların (uzlaştırmacılar ve uzlaştırma bürosu personeli) eğitimine ilişkin mevcut duruma genel bakış; her hedef gruba yönelik öğrenme hedefleri ve eğitim konuları; hem eğiticilerin eğitimi hem de uzlaştırmacıların ve uzlaştırma bürosu personelinin genel anlamda eğitimine yönelik yeni bir eğitim modülünün geliştirilmesine ilişkin öneriler olmak üzere Eğitim İhtiyaç Analizinde yer alması gereken temel konuları değerlendirdi.

Ayrıca, bu faaliyet kapsamında uzlaştırma görüşme odalarına ilişkin standartlar geliştirilecektir. Uluslararası danışman, uzlaştırma sürecinde görüşme odaları için standart geliştirme konusunda mevcut uluslararası modellerin karşılaştırmalı bir analizini gerçekleştirmektedir. Avrupa ülkelerinde uygulanan standartlar ve bunların Türkiye’ye uygunluğu hakkında araştırma yapılarak bir rapor sunulacaktır.

 Faaliyet genel olarak, uzlaştırmacıların ve uzlaştırma bürosu personelinin kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanacaktır.