Duyurular
Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Uzlaştırma Mekanizmasının İzlenmesinin Sağlanması Faaliyeti Kapsamında Ankara Adliyesinde Yerinde İzleme Ziyareti Gerçekleştirilmiştir.

"Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi  hedefi kapsamında gerçekleştirilecek olan uzlaştırma mekanizmasının izlenmesinin sağlanması faaliyetinin, Proje uzmanları tarafından uzlaştırma mekanizmasının uygulanmasının ve mevcut mevzuatın uygulanmasının kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve geliştirilmesine yönelik eylemlerin belirlenmesini içeren araştırma faaliyetleri tamamlanmıştır. Projenin ilgili uzmanları tarafından gerçekleştirilen araştırma neticesinde elde edilen ilgili veri setlerinin analizini kapsayan metodoloji kullanılarak Proje kapsamında belirlenen pilot adliyelerde yerinde izleme ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.   
Bu kapsamda, ikinci yerinde izleme ziyareti, 14-15 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara Adliyesinde yapılmıştır. Toplantı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Orhan Cüni, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın Merve Özcan, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Sayın Rukiye İpek Yılmaz, Avrupa Konseyi ulusal ve uluslararası uzmanları, Avrupa Konseyi personelinin yanı sıra, Ankara Adliyesi, Ankara Batı Adliyesi hâkim ve Cumhuriyet savcıları, uzlaştırma bürosunda görevli personel, uzlaştırmacılar ve uzlaşma dosyası sonuçlanan taraflar olmak üzere yaklaşık 50 katılımcı ile ayrı ayrı oturumlar halinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ankara 1 No'lu Barosuna ziyaret gerçekleştirilerek uzlaştırma kurumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.