Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin İhtiyaç Analizi Faaliyetleri Kapsamında İstanbul Adliyesinde Saha Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Avrupa Konseyi, onarıcı adalet ve çocuk adaletine ilişkin uluslararası standartlarına uygun olarak uzlaştırmaya ilişkin yasal çerçevenin geliştirilmesi için kullanılmak üzere tavsiye ve örnek sağlayacak olan bir ihtiyaç değerlendirmesi analizi yapmakta ve mevcut uluslararası modellerin en iyi uygulamalarının karşılaştırmalı bir analizini hazırlamaktadır.
Bu kapsamda, ikinci saha değerlendirme ziyareti, 2-3 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Orhan Cüni, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın Merve Özcan, Tetkik Hâkimi Sayın Zehra Seda Kalyoncu, Tetkik Hâkimi Sayın Sefa Civri’nin katılımları ile Avrupa Konseyi ulusal ve uluslararası uzmanları, Avrupa Konseyi personelinin yanı sıra, İstanbul Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Büyükçekmece Adliyesi, Küçükçekmece Adliyesi, Gaziosmanpaşa Adliyesi hakim ve Cumhuriyet savcıları, Tüm Uzlaştırmacılar Derneği temsilcileri, uzlaştırmacılar ve akademisyenler olmak üzere yaklaşık 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Etkinliğin ilk gününde bulguların, tavsiyelerin ve en iyi uygulamaların görüşüldüğü İstanbul adliyesine bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Avrupa Konseyi Uzmanı Sn. Helena Soleto, Onarıcı Adalet ve Çocuk Adaleti Konularında Avrupa’daki ve Uluslararası Düzenlemeler üzerine bir sunum yapmış, akabinde yine Avrupa Konseyi Uzmanı Sn. Mustafa Serdar Özbek, Türk Hukukunda Uzlaştırmanın Esasları konusunda sunumunu gerçekleştirmiştir. Öte yandan, Avrupa Konseyi Uzmanı Myriana Visentin ise Avrupa Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Analiz Raporu hakkında bir konuşma yapmıştır.
Adliyelerin ve uzlaştırma görüşme odalarının fiziki koşullarının incelenmesinin ardından, öğleden sonra oturumunda ceza adaletinde uzlaştırma kurumu hakkında hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının ve uzlaştırma bürosu personelinin katılımıyla bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.
Etkinliğin ikinci gününde, uzlaştırmacıların beceri geliştirme, koordinasyon, uzmanlaşma ve davranış kuralları/uzlaştırmacı ilkelerine ilişkin sorumluluk ve görevlerinin işlevsel ve kavramsal yönlerine odaklanılmış ve bu hususlar, uzlaştırmacıların aktif katılımıyla değerlendirilmiştir. Son olarak, katılımcıların Türkiye’de uzlaştırma kurumu ve çocuk adaleti konusunda görüşlerini beyan ettikleri toplantıda, STK temsilcileri ve akademisyenler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.