Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin İhtiyaç Analizi Faaliyetleri Kapsamında Ankara Adliyesinde Saha Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Avrupa Konseyi, onarıcı adalet ve çocuk adaletine ilişkin uluslararası standartlarına uygun olarak uzlaştırmaya ilişkin yasal çerçevenin geliştirilmesi için kullanılmak üzere tavsiye ve örnek sağlayacak olan bir ihtiyaç değerlendirmesi analizi yapmakta ve mevcut uluslararası modellerin en iyi uygulamalarının karşılaştırmalı bir analizini hazırlamaktadır.
Bu kapsamda, birinci saha değerlendirme ziyareti, 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplantılar, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Orhan Cüni, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın Merve Özcan, Tetkik Hâkimi Sayın Rukiye İpek Yılmaz, Tetkik Hâkimi Sayın Abdullah Ataoğlu’nun katılımları ile Avrupa Konseyi ulusal ve uluslararası uzmanları, Avrupa Konseyi personelinin yanı sıra, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ankara Adliyesi, Elmadağ Adliyesi ve Gölbaşı Adliyesi hakim ve savcıları, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği temsilcileri, uzlaştırmacılar ve akademisyenler olmak üzere yaklaşık 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Etkinliğin ilk gününde bulguların, tavsiyelerin ve en iyi uygulamaların görüşüldüğü Ankara adliyesine bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Avrupa Konseyi Uzmanı Sn. Helena Soleto, Onarıcı Adalet ve Çocuk Adaleti Konularında Avrupa’daki ve Uluslararası Düzenlemeler üzerine bir sunum yapmış, akabinde yine Avrupa Konseyi Uzmanı Sn. Mustafa Serdar Özbek, Türk Hukukunda Uzlaştırmanın Esasları konusunda sunumunu gerçekleştirmiştir. Öte yandan, Avrupa Konseyi Uzmanı Myriana Visentin ise Avrupa Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Analiz Raporu hakkında bir konuşma yapmıştır.
Adliyelerin ve uzlaştırma görüşme odalarının fiziki koşullarının incelenmesinin ardından, öğleden sonra oturumunda ceza adaletinde uzlaştırma kurumu hakkında hakimlerin, savcıların ve uzlaştırma bürosu personelinin katılımıyla bir tartışma gerçekleştirilmiştir.
Etkinliğin ikinci gününde, uzlaştırmacıların beceri geliştirme, koordinasyon, uzmanlaşma ve davranış kuralları/uzlaştırmacı ilkelerine ilişkin sorumluluk ve görevlerinin işlevsel ve kavramsal yönlerine odaklanılmış ve bu hususlar, uzlaştırmacıların aktif katılımıyla değerlendirilmiştir. Son olarak, katılımcıların Türkiye’de uzlaştırma kurumu ve çocuk adaleti konusunda görüşlerini beyan ettikleri toplantıda, STK temsilcileri ve akademisyenler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.