"Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, uzlaştırma kurumuna ilişkin tanıtıcı materyallerin hazırlanması faaliyeti kapsamında çalışma grubu toplantısı Ankara'da düzenlendi.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, uzlaştırmadan yararlanan kişilere ve vatandaşlara yönelik uygulama el kitabı, genel bilgilendirme broşürler, posterler ve video hazırlanması faaliyeti çerçevesinde 20-21 Aralık tarihlerinde Ankara’da çalışma grubu toplantısı düzenlendi.

Toplantı; Genel Müdürlüğümüz, yerel ve uluslararası danışmanlar ve paydaşlar (hâkimler, savcılar, uzlaştırmacılar, avukatlar, ceza hukuku ve iletişim konusunda uzmanlaşmış akademisyenler, Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği gibi STK temsilcileri) ve Avrupa Konseyi proje ekibi olmak üzere 21 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Mağdur ve faillere yönelik uygulama el kitabı, uzlaştırma sürecini ve uzlaştırmanın aşamalarını ayrıntılı olarak açıklamayı ve ayrıca mağdur ve failin daha iyi bilgilendirmesine ve uzlaştırma sürecinin her adımında rehberlik etmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bilgilendirme broşürleri, posterler ve video ise uzlaştırmanın tanıtılması, farkındalığın artırılması, ayrıca mağdur ve failin gerekli bilgilere hızlı ve kolayca ulaşmalarına yardımcı olacaktır.