"Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında, uzlaştırma kurumuna ilişkin tanıtıcı materyallerin hazırlanması faaliyeti kapsamında 2.Çalışma Grubu Toplantısı Ankara'da düzenlendi.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, uzlaştırmadan yararlanan kişilere ve vatandaşlara yönelik uygulama el kitabı, genel bilgilendirme broşürleri, posterler ve video hazırlanması faaliyeti çerçevesinde 14-15 Mart 2022 tarihlerinde Ankara’da 2. Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi.

Toplantı; Genel Müdürlüğümüz temsilcileri, ulusal danışmanlar, farkındalığı artırma materyallerini üretecek şirket temsilcileri ve paydaşlar (hâkimler, Cumhuriyet savcıları, uzlaştırmacılar, avukatlar, ceza hukuku ve iletişim konusunda uzmanlaşmış akademisyenler) ve Avrupa Konseyi proje ekibi olmak üzere 26 katılımcı ile gerçekleştirildi.

İki günlük toplantıda şirket temsilcileri, Avrupa Konseyinin ve yararlanıcı kurumun beklentilerinin ele alındığı çevrim içi bilgilendirme toplantılarının ardından geliştirdikleri materyallerin tasarımını sundular. Daha sonra, fail ve mağdurlara yönelik taslak el kitabı; mağdur, fail, vatandaşlar, avukatlar, kolluğa yönelik bilgilendirme broşürleri; mağdur, fail, vatandaşlara yönelik posterler ve vatandaşlara yönelik video üretilmesi konusunda görüşmeler yapıldı.