"Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında hedef gruplara yönelik uzlaştırma konusunda yeni rehberler geliştirilmesi faaliyeti çerçevesinde çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında; hakimler, Cumhuriyet savcıları, uzlaştırma bürosu personeli, uzlaştırmacılar ve avukatlar olmak üzere beş hedef gruba yönelik uzlaştırma konusunda yeni rehberler geliştirilmesi faaliyeti çerçevesinde, 21-22 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara’da bir çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı; Genel Müdürlüğümüz temsilcileri, ulusal ve uluslararası danışmanlar, ilgili paydaşlar (hakimler, Cumhuriyet savcıları, uzlaştırmacılar, avukatlar ve akademisyenler) ile Avrupa Konseyi proje ekibinden oluşan 20 katılımcı ile düzenlendi.

İki gün süren toplantı, danışmanların hakim, Cumhuriyet savcısı, uzlaştırma bürosu personeli, uzlaştırmacılar ve avukatlar için hazırladıkları taslak rehberleri sunmaları ile başladı. Sunumların ardından, geliştirilen rehberlerin içeriği, yapısı, tasarımı ve rehberlerde önerilen adımların uygunluğu ile ilgili tavsiyeler hakkında katılımcılar görüş bildirdi.

Uygulayıcılar için hazırlanan rehberler, uzlaştırma mekanizmasındaki ilgili paydaşların süreci kolayca anlamalarına, gerekli ve temel tüm bilgileri tek bir yayında bulmalarına yardımcı olacak pratik araçlar olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Faaliyet kapsamında, 2000 adet rehber hazır edilecek, adliyelerde ve ilgili kuruluşlarda, hedef gruplarla yapılan toplantılarda dağıtılacak ve ilgili seminerlerde de kullanılacaktır. Materyallerin nihai hali, elektronik formatta da kullanıma sunulacaktır.