Duyurular
“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi ” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı,  10 Haziran 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya BİRKAN başkanlığında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından projenin amaçları, hedeflenen sonuçlar ve temel faaliyetlerle ilgili bilgi verilmiştir. Türkiye’de alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının kapsamını ve kullanımını genişleterek vatandaşlar, işletmeler, tüzel kişiler ile diğer kurum ve kuruluşlar için daha hızlı bir uyuşmazlık çözümü sağlayarak yargı sisteminin etkinliğini ve adalete erişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerden oluşan 2021 yılı için 6 aylık çalışma planıyla ilgili detaylı sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Genel Müdürlüğümüz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Konseyi temsilcileri Yürütme Kurulu üyeleri olarak katılmıştır. Bunun yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum-Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’nden birer temsilci, uzlaştırma, arabuluculuk ve iletişim alanında çalışan akademisyenler, bir uzlaştırmacı ve bir arabulucu gözlemci üyeler olarak toplantıya katkıda bulunmuşlardır.

Yürütme Kurulu üyeleri, projenin çalışma planına ilişkin görüş ve tavsiyelerini paylaşmış ve bahse konu planı onaylamışlardır.