“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi ” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Birinci Yönetim Toplantısı Yapıldı

Genel Müdürlüğümüzün ana yararlanıcılarından olduğu Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi’nin 1. Yönetim Toplantısı, Genel Müdürlüğümüz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantı, Mantıksal Çerçeve Matrisindeki değişiklikler, Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Stratejisinin geliştirilmesi, İletişim ve Görünürlük Planının güncellenmesi ve Açılış Konferansı organizasyonu gibi projenin başlangıç aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili proje ortaklarıyla genel değerlendirmede bulunmak amacıyla yapıldı. Ayrıca Proje ekibi, uzlaştırma ve arabuluculuk alanında ihtiyaç analizi ve üye ülkelerdeki en iyi uygulamaların karşılaştırmalı analizi konusundaki faaliyetler için atılacak adımlarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.