“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında uzlaştırma mekanizmasının izlenmesinin sağlanmasıyla ilgili toplantı 20 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi.”

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında uzlaştırma mekanizmasının izlenmesinin sağlanmasıyla ilgili ikinci toplantı, Genel Müdürlüğümüz, Avrupa Konseyi proje ekibi, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla 20 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye’de uzlaştırma mekanizmasının izlenmesine yönelik metodoloji ve araçlar, Kasım 2021’de yapılması planlanan İstanbul, Ankara ve Adana’daki yerinde izleme ziyaretleri öncesinde tartışıldı. Metodoloji, ceza davalarında uzlaştırmanın işleyişini izlemek için suç türlerinin elverişliliği, zaman çerçeveleri, uzlaştırma sürecinin sonuçları, uzlaştırmacıların nitelikleri gibi çeşitli veri setleri hakkında bilgi toplamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, hukukçuların (hakimler, savcılar, uzlaştırmacılar, avukatlar ve mahkeme personeli), mağdurların ve faillerin Türkiye’deki uzlaştırma mekanizmasının işleyişine ilişkin algılarının ölçülmesini sağlamaya yönelik çeşitli araçlar tasarlanmıştır. Uzmanlar ayrıca, veri toplama ve analiz sürecini tamamlamak için bağımsız (harici) bir araştırma şirketi tarafından yürütülecek anket metodolojisinin geliştirilmesi üzerinde de çalışmaktadır.