Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında uzlaştırma konusunda yeni rehberler geliştirilmesi faaliyeti çerçevesinde İkinci Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında beş hedef gruba yönelik uzlaştırma konusunda yeni rehberler geliştirilmesi faaliyeti çerçevesinde İkinci Çalışma Grubu Toplantısı, 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantı;  Genel Müdürlüğümüz temsilcileri, hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve akademisyenler, Projede görevli ulusal ve uluslararası danışmanlar ile Avrupa Konseyi proje ekibinden oluşan 23 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İki gün süren toplantıda danışmanlar, Şubat 2022'de gerçekleştirilen ilk çalışma grubu toplantısının ardından katılımcıların görüşleri doğrultusunda hakimler, Cumhuriyet savcıları, uzlaştırma bürosu personeli, uzlaştırmacılar ve avukatlar için revize edilen taslak rehberleri sundu. 

Son şekli verildiğinde üretilecek rehberlerin  
çeşitli seminerlerde dağıtımı yapılacak ve ayrıca elektronik formatta da internet sitesinde yer alacaktır. Rehberler, uzlaştırma mekanizmasındaki uygulayıcıların süreci kolayca anlayıp yönetmeleri ve temel bilgileri tek bir yayında bulmalarını sağlayacak pratik araçlar olarak hizmet edecektir.