“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Başlangıç Toplantısı 09.03.2021 Tarihinde Yapıldı.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık ÇözümYollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Başlangıç Toplantısı Yapıldı

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi’nin Başlangıç Toplantısı, 9 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.Proje, Türkiye’de alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının kapsamını ve kullanımını genişleterek mahkemelerin iş yükünü azaltmak suretiyle genel anlamda yargının etkinliğinin artırılmasına katkı sağlamanın yanında, yargı sisteminin etkinliğini ve adalete erişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Toplantıya Avrupa Konseyi, Adalet Bakanlığı – Ceza İşleri Genel Müdürlüğü (CİGM), Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (HİGM) ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı – Avrupa Birliği Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri katıldı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Cristian Urse, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Orhan Cüni ve HİGM Arabuluculuk Daire Başkanı Sn. Umut İlhan Durmuşoğlu, açılış konuşmaları sırasında bu önemli Projenin başlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi ve birlikte çalışma hususundaki kararlılık ve isteklerinin altını çizdiler.

Proje ekibi, Projeyle ilgili kısa bir sunum yaptı ve projenin Hazırlık Aşamasına ilişkin faaliyet planını paylaştı. Projenin öncelikli hedefinin;Türkiye’de arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim mekanizmalarının uygulanmasının artırılması ve geliştirilmesinin beklendiği vurgulandı. Projenin ayrıca, Adalet Bakanlığının stratejik planlama, politika geliştirme ve alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının koordinasyonu konusunda kapasitesini artırarak Bakanlığa destek sağlayacağı ifade edildi.

Toplam 4 milyon avroluk bütçeye sahip Proje, Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığına bağlı nihai yararlanıcılar olan Ceza İşleri Genel Müdürlüğü (CİGM), Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (HİGM) ve lider kurum olanDış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile birlikteyürütülecek olup proje süresi 36 aydır.