Duyurular
Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında, 26 Nisan 2024 Tarihinde Fethiye’de Uzlaştırma Konusunda Uygulayıcılara Yönelik Eğitim Semineri Düzenlenmiştir.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, 26 Nisan 2024 tarihinde Fethiye’de uzlaştırma konusunda uygulayıcılara yönelik eğitim semineri düzenlenmiştir. Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Orhan Cüni ve Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Günşafak Karartı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan Seminer,  Cumhuriyet başsavcıvekileri, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin  katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Seminerde;
Avrupa Konseyi Kıdemli Proje Yetkilisi Cemile Sertkaya Demir  '' Proje Faaliyetleri ve Ulaşılan Hedefler'', TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci ''Uzlaştırma Sürecinden Önce Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Dikkat Edilecek Hususlar'', Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan '' Uzlaşma Teklifi ve Teklif Sırasında Karşılaşılan  Zorluklar'’, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcı Orhan Cüni '' Uzlaştırma Raporu ve Sonuçları’’ konularında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

Sunumlar sonrası, uzlaştırma kurumuna ilişkin genel değerlendirme yapılmış,
uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.