Duyurular
Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Kapsamında, 29 Şubat- 1 Mart 2024 Tarihlerinde Trabzon'da Uzlaştırma Konusunda Uygulayıcılara Yönelik Eğitim Semineri Düzenlenmiştir.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, 29 Şubat- 1 Mart 2024 tarihlerinde Trabzon'da uzlaştırma konusunda uygulayıcılara yönelik eğitim semineri düzenlenmiştir. Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Ali Öztürkmen ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Sedat Çelik'in açılış konuşmalarıyla başlayan Seminer,  Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin  katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Seminerde;
Avrupa Konseyi Kıdemli Proje Yetkilisi Cemile Sertkaya Demir  '' Proje Faaliyetleri ve Ulaşılan Hedefler'', Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner ''Uzlaştırma Sürecinden Önce Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Dikkat Edilecek Hususlar'',  Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan '' Uzlaşma Teklifi ve Teklif Sırasında Karşılaşılan  Zorluklar'', Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcı Orhan Cüni '' Uzlaştırma Raporu ve Sonuçları'',  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Dursun '' Uzlaştırma Sürecinde Tebligat'',
konularında sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Sunumlar sonrası, uzlaştırma kurumuna ilişkin genel değerlendirme yapılmıştır.
Programın ikinci gününde Trabzon ilinde görev yapan uzlaştırmacılar ile bir araya gelinmiştir.
Uzlaştırma kurumuna ilişkin özellikli konuların ele alındığı programda, uzlaştırma sürecinin en önemli aktörleri olan; hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve uzlaştırmacılar ile görüş alışverişinde bulunulmuştur.