Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya'da uzlaştırma konusunda farkındalık artırma semineri düzenlenmiştir

Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, 21-22 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya'da uzlaştırma konusunda farkındalık artırma semineri düzenlenmiştir. Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sibek Kök ve Avrupa Konseyi Proje Koordinatörü Sayın Sergey Dikman'ın açılış konuşmalarıyla başlayan Seminer, Antalya ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet savcıları, hakimler, uzlaştırmacılar, avukatlar, uzlaştırma büro personeli ve kolluk görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Uzlaştırma kurumuna ilişkin özellikli konuların ele alındığı programda, kurumun tüm paydaşları ile bir araya gelinerek görüş alışverişinde bulunulmuştur.