“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Projesinin Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı16 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı, hem fiziki hem de Ankara, İstanbul ve Strazburg’tan çevrim içi katılıma olanak sağlayacak şekilde hibrit formatta 16 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Müdürlüğümüz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Konseyi temsilcileri Yürütme Kurulu üyeleri olarak katıldı. Ayrıca, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Tahkim ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’nden temsilcilerin yanı sıra, uzlaştırma, arabuluculuk ve iletişim alanında çalışan akademisyenler, bir uzlaştırmacı ve bir arabulucu gözlemci üyeler olarak toplantıya katkıda bulundu.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Pınar Başpınar’ın açılış konuşmalarının ardından, projedeki gelişmelere ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı.

AUÇ yöntemlerine ilişkin yasal çerçevenin geliştirilmesi, kapasite geliştirme ve farkındalık artırma konusunda katedilen ilerlemenin yanı sıra, uzlaştırma ve arabuluculuk/tahkim bileşenleri kapsamında Ocak-Haziran 2022 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantıda, Temmuz-Aralık 2022 faaliyetlerini kapsayan çalışma planına ilişkin sunumlar yapıldı ve yorumların ardından söz konusu plan onaylandı.