“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin dördüncü Yürütme Kurulu Toplantısı, hem fiziki hem de Ankara, İstanbul ve Strazburg’tan çevrimiçi katılıma olanak sağlayacak şekilde hibrit formatta 23 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

            “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin dördüncü Yürütme Kurulu Toplantısı, hem fiziki hem de Ankara, İstanbul ve Strazburg’tan çevrimiçi katılıma olanak sağlayacak şekilde hibrit formatta 23 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

            Toplantıya Genel Müdürlüğümüz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Konseyi temsilcileri Yürütme Kurulu üyeleri olarak katıldı. Ayrıca, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Tahkim ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)’nden temsilcilerin yanı sıra, uzlaştırma, arabuluculuk ve iletişim alanında çalışan akademisyenler gözlemci üyeler olarak toplantıya katkıda bulundu.

            Bakan Yardımcımız Sayın Zekeriya Birkan ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Sayın Pınar Başpınar’ın açılış konuşmalarının ardından, projedeki gelişmelere ilişkin genel bir değerlendirme yapıldı.

            Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin yasal çerçevenin geliştirilmesi, kapasite geliştirme ve farkındalık artırma konusunda katedilen ilerlemenin yanı sıra, uzlaştırma ve arabuluculuk/tahkim bileşenleri kapsamında Temmuz-Aralık 2022 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantıda, Ocak-Haziran 2023 faaliyetlerini kapsayan çalışma planına ilişkin sunumlar yapıldı ve yorumların ardından söz konusu plan onaylandı.