“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Uzlaştırma Birinci Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi.

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Uzlaştırma Birinci Hazırlık Toplantısı, Genel Müdürlüğümüz, Avrupa Konseyi proje ekibi ile ulusal ve yabancı uzmanların katılımıyla 9 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Projenin Uzlaştırma bileşeni kapsamında gerçekleştirilecek olan İhtiyaç Analizi faaliyetlerine destek olacak uzmanların tanıtıldığı toplantıda, faaliyetlerin kapsamı, çalışma takvimi ve iş bölümü hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yararlanıcı kurum ve uzmanlar bir araya gelerek ihtiyaç analizi kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin beklentilerini paylaşma olanağı buldu.

İhtiyaç analizi faaliyetleri, Türkiye’de uzlaştırmaya ilişkin yasal çerçevenin geliştirilmesine yönelik tavsiyeleri içeren analizin yanı sıra Avrupa Konseyi üye devletlerindeki en iyi uygulamalar ve mevcut uluslararası modellerin karşılaştırmalı analizini sağlayacaktır. Faaliyet kapsamında, uzman incelemesi ve karşılaştırmalı analiz, saha değerlendirme toplantıları, yuvarlak masa toplantısı ve çalıştay gerçekleştirilecektir.