"Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık (AUÇ) Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Projesi Kapsamında uzlaştırma mekanizmasının ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi faaliyeti yuvarlak masa toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

“Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, uzlaştırma mekanizmasının ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi faaliyeti çerçevesinde 13-14 Aralık tarihlerinde Ankara’da yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Toplantı; Genel Müdürlüğümüz temsilcileri, yerel ve uluslararası danışmanlar, paydaşlar (hâkimler, savcılar, uzlaştırmacılar, avukatlar, uzlaştırma bürosu personeli, akademisyenler, STK temsilcileri) ve Avrupa Konseyi proje ekibi olmak üzere yaklaşık 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ilk gününde uzmanlar tarafından sunumlar yapılmıştır. Sunumların ardından katılımcılar, saha değerlendirme ziyaretleri sırasında elde edilen bulgularla yerel ve uluslararası danışmanların geliştirdiği tavsiyeleri iki ayrı grup halinde tartışmıştır.  Toplantının ikinci gününde, her grup tartışmalar sırasında gündeme gelen konulara ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir.

Toplantının sonuçları; nihai ihtiyaç analizi raporuna katkıda bulunacaktır.