“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık (AUÇ) Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin İkinci Yürütme Kurulu Toplantısı, 9 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, projeye yönelik genel bir bakış sunulmuştur. Uzlaştırma ve arabuluculuk/tahkim bileşenleri kapsamında Temmuz-Aralık 2021 döneminde gerçekleştirilen faaliyetler ile projenin görünürlüğü hakkında bilgiler aktarılmıştır. Toplantıda, Ocak-Haziran 2022 faaliyetlerini kapsayan çalışma planına ilişkin sunumlar yapılmış ve Yönetim Kurulu üyelerinin yorumlarının ardından söz konusu plan onaylanmıştır.
Toplantıya Genel Müdürlüğümüz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Konseyi temsilcileri Yürütme Kurulu üyeleri olarak katılmıştır. Bunun yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Tahkim ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) temsilcileri, uzlaştırma, arabuluculuk ve iletişim alanında çalışan akademisyenler, uzlaştırmacı ve arabulucular gözlemci üyeler olarak katkıda bulunmuştur.