Trabzon ve Rize Adliyesi Uzlaştırma Bürolarına 17 Mayıs 2017 tarihinde Trabzon ve Rize Adliyeleri uzlaştırma bürolarına ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Ceza İşleri Genel Müdürü Sayın Aytekin Sakarya, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanı Sayın Veysel Bektaş, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Sayın Orhan Cüni ve Tetkik Hâkimi Sayın Merve Özcan'ın iştirakleriyle 17 Mayıs 2017 tarihinde Trabzon ve Rize Adliyeleri uzlaştırma bürolarına ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde uzlaştırma büroları görülmüş, uzlaştırma kurumunun önemine vurgu yapılarak, bürolardan sorumlu Cumhuriyet savcıları ve büro personeli ile uzlaştırmaya ilişkin iş ve işlemler konusunda değerlendirme yapılmıştır.