Seri Muhakeme Usulüne İlişkin Değerlendirme Toplantısı 21 Ekim 2021 Tarihinde İzmir'de Gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından organize edilen "Seri Muhakeme Usulüne İlişkin Değerlendirme Toplantısı" 21 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de, Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Zehra Seda Kalyoncu, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Ümit Şehri, TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci ile İzmir ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan seri muhakeme bürosundan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ve seri muhakeme usulüne bakmak üzere belirlenen ihtisas mahkemelerinde görevli hâkimlerin iştirakleriyle gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda seri muhakeme usulü değerlendirilmiş, etkinliğinin artırılması için yapılabilecek hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 7188 ve 7331 sayılı Kanun ile kurumda yapılan mevzuat değişiklikleri yorumlanarak, uygulamaya ilişkin sorular cevaplandırılmıştır.