Duyurular
Seri Muhakeme Usulüne İlişkin Değerlendirme Toplantısı 14 Ekim 2021 Tarihinde İstanbul’da Gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından organize edilen "Seri Muhakeme Usulüne İlişkin Değerlendirme Toplantısı" 14 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Zehra Seda Kalyoncu, TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci ile İstanbul ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan seri muhakeme bürosundan sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları ve seri muhakeme usulüne bakmak üzere belirlenen ihtisas mahkemelerinde görevli hâkimlerin iştirakleriyle gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda seri muhakeme usulü değerlendirilmiş, etkinliğinin artırılması için yapılabilecek hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuşur. 7188 sayılı Kanun ile kurumda yapılan mevzuat değişiklikleri yorumlanarak, uygulamaya ilişkin sorular cevaplandırılmıştır.