Duyurular
Seri Muhakeme Usulü ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Çalıştayı 15 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Seri Muhakeme Usulü ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Çalıştayı 15 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Seri Muhakeme Usulü ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kurumlarının geldikleri aşamanın değerlendirilmesi, özellik arz eden konular ve karşılaştırmalı hukuk bakımından incelenmesi ve bahse konu müesseselerden beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususların değerlendirilmesi amaçlarıyla, Genel Müdürlüğümüz ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun açılış konuşmalarını yapmış olduğu Çalıştay dört oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Feridun Yenisey başkanlığındaki birinci oturumda; Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Dannecker “Hukuk Devleti İlkeleri Açısından Alman Hukukunda Kamu Davası Açılmaması”, Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan “Seri Muhakeme Usulü ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumlarının Geldiği Aşamanın Değerlendirilmesi”,  Dr. Öğr. Üyesi Güner Hande Ulutürk “İddia Pazarlığı ile Seri Muhakeme Usulünün Karşılaştırılması”,

Prof. Dr. Olgun Değirmenci başkanlığındaki ikinci oturumda; Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhard Dannecker “Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Hızlandırılmış Muhakeme”, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız “Seri Muhakeme Usulünde Mahkemenin Rolü”, Prof. Dr. Çetin Arslan  “Seri Muhakeme Usulüne Göre Verilen Kararlara İtiraz ve Kararların İnfazı”,                                                                              

Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız başkanlığındaki üçüncü oturumda; Doç. Dr. Selman Dursun “Seri Muhakeme Usulünde Cumhuriyet Savcısının Rolü”, Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Sinan Altunç  “Seri Muhakeme Usulünde Müdafinin Görevi ve Rolü”,  Dr. Öğr. Üyesi  Salih Oktar “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Koşullarının Değerlendirilmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Baytemir Kontacı “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Çocuklar Bakımından Değerlendirilmesi”, 


Prof. Dr. Çetin Arslan başkanlığında gerçekleştirilen dördüncü ve son oturumda ise Doç. Dr. Sinan Bayındır “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunda Müsadere”, Prof. Dr. Olgun Değirmenci “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumlarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi”, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Talas “Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Türk Ceza Kanununun 191 inci Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi” ,                                                                              
                                                                     
Konularında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.


Çalıştayda seri muhakeme usulü ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumları değerlendirilmiş, kurumların etkinliğinin artırılması için yapılabilecek hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kurumlara ilişkin önem ve hassasiyet ile akademisyenlerin kurumlara yaklaşımlarının ortaya konulması ve konunun uygulama yönüyle de birlikte etraflıca ele alınması sonucu verimli bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir.