Seri Muhakeme Usulü Uyarınca Takip Edilen İşler İçin Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır