Duyurular
Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumuna İlişkin Değerlendirme Toplantısı 6 Ekim 2021 Tarihinde Ankara’da Gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından organize edilen "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumuna İlişkin Değerlendirme Toplantısı" 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Rukiye İpek Yılmaz, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Zehra Seda Kalyoncu, TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci ile Ankara ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan Cumhuriyet başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcılarının iştirakleriyle gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu değerlendirilmiş, kurumun etkinliğinin artırılması için yapılabilecek hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuşur. 7188 sayılı Kanun ile kurumda yapılan mevzuat değişiklikleri yorumlanarak, uygulamaya ilişkin sorular cevaplandırılmıştır.