Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararları ile Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararlarının Çıkan İşten Sayılması

.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 04/12/2019 tarih ve 532/Terfi sayılı kararı ile "İş Cetvelleri, Sicil Fişleri ve Başarı Bildirim Formları" konulu (1) No'lu Genelge'nin 10 uncu maddesi; "Terfi dönemi içerisinde Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair kararlar ile uzlaştırma bürosuna gönderme kararlarının hem bakılan hem de çıkarılan iş miktarına ilave edilerek ayrıca izahat kısmında gösterilmesi,
Cumhuriyet savcısı tarafından uzlaştırmacıya tevdi edilen ancak henüz sonuçlanmayan soruşturma dosya sayısının iş cetvelinin izahat kısmında gösterilmesi,"
şeklinde değiştirilmiştir.
Bu kapsamda; söz konusu düzenleme uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair kararlar ile uzlaştırma bürosuna gönderme kararları hem gelen işten hem de çıkan işten sayılacaktır.