11 Aralık 2019 tarihinde Zonguldak’ta asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.

.
     Genel  Müdürlüğümüz ve Türkiye  Adalet  Akademisi  işbirliği ile 11 Aralık 2019 tarihinde Zonguldak’ta asliye ceza mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirilmiştir.
     Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş,  Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız,  Zonguldak Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı,  Zonguldak Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kahveci,  Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Ali Uğur, Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı Ayhan Derin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, Zonguldak Barosu Başkanı Özer Eroğlu, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kilimli Kaymakamı Nevzat Daşdan,  Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin iştiraklarıyla gerçekleştirilen seminer, Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
     Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacak, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına,  söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar,  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş,  ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.
     
Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin sunumlar Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mahmut Serhat Mahmutoğlu, tarafından gerçekleştirilmiştir.
     Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.