Genel Müdürlüğümüz tarafından 12-13 Aralık 2022 tarihlerinde İzmir’de, “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Konulu Eğitim Semineri” gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 12-13 Aralık 2022 tarihlerinde İzmir’de, “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Konulu Eğitim Semineri” gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarını Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Yakup Moğul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Öztürk’ün yapmış olduğu seminer, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Orhan Cüni, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Sefa Civri, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ümit Şehri, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun Değirmenci, çeşitli adliyelerde görevli uzlaştırma bürosundan sorumlu Cumhuriyet başsavcıvekilleri ile Cumhuriyet savcılarının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
Seminerde uzlaştırma kurumunun etkin bir şekilde uygulanması ve uzlaştırma kurumunda ulaşılan başarının artırılması için, uzlaştırmacı yenileme eğitiminde uzlaştırmacılara verilen eğitim müfredatı kapsamı da göz önüne alınarak; uzlaşma teklifi ve bilgilendirme aşamalarının önemi, uzlaştırmacıların denetimi, uzlaştırma raporlarının incelenmesinde dikkat edilecek hususlar ve uzlaştırma uygulamalarının takibi konularında bilgi paylaşımı yapılmış, kurumdan beklenen faydaların artırılabilmesinde yapılması gereken hususlar değerlendirilmiş ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.