Genel Müdürlüğümüz 14 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da asliye ceza mahkemesi hâkimlerine yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirmiştir.

"Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri"

            Genel Müdürlüğümüz  14 Şubat 2020 tarihinde İstanbul’da asliye ceza mahkemesi hâkimlerine yönelik "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri" gerçekleştirmiştir.

            Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Anadolu
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Öztürk,  Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Adem Meral, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan ve hakimlerin iştirakıyla gerçekleştirilen seminer, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.


           Eğitim semineri ile 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk ceza adalet sistemine kazandırılan ve 1 Ocak 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan, seri muhakeme ve basit yargılama usullerini tatbik edecek hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, söz konusu usullerin kapsamında kalan suçlar, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmiş, ayrıca bahse konu kurumlardan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirilmiştir.
Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin  sunumlar Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Merve Özcan,  Küçükçekmece Cumhuriyet savcısı M. Serhat Mahmutoğlu  tarafından gerçekleştirilmiştir.

         Eğitim seminerleri ile seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin Türk ceza adalet sistemine hızlı bir şekilde yerleşmesi, etkin, verimli ve yeknesak bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir.