“Disiplin Yönetmeliği Işığında Disiplin İşlemleri” ile “Uzlaştırma İş ve İşlemleri” konulu seminer 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Konulu Seminer
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen; Edirne, Erzurum ve Bodrum’da olmak üzere üç tanesi gerçekleştirilen, “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma” konulu eğitim seminerlerine, adli tatilden sonra İstanbul’da devam edilmiştir.

Seminer; Ceza İşleri Genel Müdürü sayın Aytekin Sakarya, Alternatif Çözümler Daire Başkanı sayın Orhan Cüni ile İstanbul ili ve bu ile yakın bölgelerde görev yapan uzlaştırma bürolarından sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile uzlaştırma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının iştirakleriyle 14/09/2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ceza İşleri Genel Müdürü sayın Aytekin Sakarya’nın açılış konuşması ile başlayan seminerde, Alternatif Çözümler Daire Başkanı sayın Orhan Cüni; “Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Uzlaştırma Kapsamında Görevleri”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal Yerdelen; “Mevzuat Değişikliği Sonrası Uzlaştırma Uygulamaları”, konularında sunum icra etmişlerdir.

Seminerde, 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 ve 35 inci maddeleriyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ve 254 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler sonrası; uzlaştırma kapsamında kalan suçların soruşturulması ve uzlaştırma hükümlerinin tatbiki usûlü, uzlaştırma bürolarının görevleri ile işleyişi konuları ele alınmış, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığının uzlaştırma ile ilgili görevleri hakkında bilgi verilmiştir.

Ayrıca 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin getirdiği düzenlemeler üzerinde durulmuştur.

Katılımcılardan, uzlaştırma kurumunun kapsamının genişletilmesi ve geliştirilmesi yönünde öneriler alınmış; uzlaştırmanın mahiyetinin önemine vurgu yapılarak, kurumun geliştirilmesi ve kurumdan beklenen faydaların artırılabilmesi için yapılabilecekler değerlendirilmiştir.